<


      Contactgegevens

Locatie Beverwijk

Alkmaarseweg 79b

Tel: (0251) 27 28 94


Locatie Heemskerk

Gerrit van Assendelftstraat 17b

Tel. (0251) - 25 37 21

 

      Online afspraak maken?
Vul het on-line formulier in en wij nemen spoedig contact met u op voor het maken van een definitieve afspraak

 

      Online vraag stellen?
Stel uw vraag on-line! Wij zullen spoedig antwoorden.

 

      Zoeken

alleen binnen deze site.

 

Implantologie

Een loszittend onderkunstgebit is een van de meest voorkomende klachten bij volledig prothese dragers. Als een kunstgebit bestemd voor een onderkaak niet goed blijft zitten, kan Tandprothetische praktijk Gerard Kool in voorkomende gevallen hulp inroepen van een implantoloog/kaakchirurg. In nauwe samenspraak kunnen onze praktijk en de implantoloog/kaakchirurg ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft.

 

Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee of vier implantaten voldoende. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn beiden materialen die door het lichaam niet worden afgestoten. Een implantaat heeft een doorsnede van ongeveer 4 millimeter en is 10 tot 16 millimeter lang. De plaatsing gebeurt altijd bij de implantoloog onder plaatselijke verdoving.

 

Een implantaat in de bovenkaak is zeldzaam; implantaten in de onderkaak daarentegen komen veelvuldig voor. Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit. 

   

Wanneer kiezen voor implantaten
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een "normaal" kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Of als u na verloop van tijd klachten ontwikkelt. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek kan Gerard Kool vaststellen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zullen wij u doorverwijzen naar een implantoloog/kaakchirurg. De beoordeling is in zo'n geval dat u implantaten krijgt voordat er een nieuwe prothese voor u gemaakt wordt.

 

Voor het beste resultaat
Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot, roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelig invloed op het succes van het implantaat.

 

De tandprotheticus en implantoloog/kaakchirurg
De tandprotheticus en implantoloog/kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke, onderlinge afspraken. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een "normaal" kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van de onderprothese zo slecht zijn dat implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit dan simpelweg te los. Door de geslonken kaak is er vaak geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u ermee instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen, verwijzen onze praktijken u schriftelijk door naar de implantoloog/kaakchirurg met wie wij samenwerken.

De implantoloog/kaakchirurg maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Als u uiteindelijk uw implantaten heeft gekregen, licht de implantoloog/kaakchirurg onze praktijk weer schriftelijk in over de stand van zaken. Vervolgens zal de verdere behandeling weer bij ons plaatsvinden. Wij zullen starten met de vervaardiging van de nieuwe prothese op implantaten. Samenvattend: Tandprothetische praktijk Gerard Kool verzorgt het uitneembare deel van uw kunstgebit, de implantoloog/kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot.

 

Het plaatsen van de implantaten
Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantoloog/kaakchirurg u om samen een inzicht te krijgen in uw gezondheid. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u hier melden.

 

Vervolgens zal de implantoloog/kaakchirurg uw mondholte inspecteren. Ook maakt hij een röntgenfoto van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de implantoloog/kaakchirurg een behandelplan. Dit plan bespreekt hij met u. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoed wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Na deze ingreep wordt er op de implantaten afdekschroeven geplaatst en de huidige prothese indien noodzakelijk aangepast. Na een ingroeiperiode van ongeveer 8 weken komt u weer terug bij de implantoloog/kaakchirurg die de ingroei van de implantaat en genezing van de kaak controleerd. Na deze behandeling zal de implantoloog/kaakchirurg u terugverwijzen naar onze praktijk.

 

Het maken van de prothese op implantaten
Nadat u de implantaten heeft gekregen, wordt u terugverwacht bij onze praktijk. Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe prothese of voor het veranderen van uw nieuwe prothese op implantaten. Ons gehele team zal haar uiterste best betrachten om uw gebitsprothese perfect op de implantaten te laten passen.

 

De verschillende soorten implantaatconstructies
Er zijn verscheidene mogelijkheden om uw prothese aan de implantaten te bevestigen. Afhankelijk van de ruimte en de positie van de implantaten zal door de tandprotheticus hieruit een keuze gemaakt worden. Zo bestaan er de vertrouwde drukknoppen versie, staafhuls locators, telescoopconstructie en magneten. Afhankelijk van de ruimte en de positie van de implantaten zal door de tandprotheticus hieruit een keuze gemaakt worden. 

 

Controle
Tandprothetische praktijk Gerard Kool en de implantoloog/kaakchirurg maken beiden na het plaatsen van de prothese een  afspraak met u voor nacontrole.

 

Reiniging is van cruciaal belang
Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw prothese is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog/kaakchirurg of mondhygiënist om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoonhouden van de prothese en de mondholte.

 


 

 Download folder "Kunstgebit op implantaten"