<


      Contactgegevens

Locatie Beverwijk

Alkmaarseweg 79b

Tel: (0251) 27 28 94


Locatie Heemskerk

Gerrit van Assendelftstraat 17b

Tel. (0251) - 25 37 21

 

      Online afspraak maken?
Vul het on-line formulier in en wij nemen spoedig contact met u op voor het maken van een definitieve afspraak

 

      Online vraag stellen?
Stel uw vraag on-line! Wij zullen spoedig antwoorden.

 

      Zoeken

alleen binnen deze site.

 

Wat vergoedt de verzekeraar?

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoedt wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

 

In het algemeen geldt voor basisverzekerden:


Bij een nieuwe volledige prothese:

 • Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener van 75%; aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.

 

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

 • Bij een partiële/frame prothese geldt: verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde alleen de kosten, geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed vanuit de tandartsverzekering.

 

 

Bij een nieuwe implantaat prothese:

 • Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener met een wettelijke eigen bijdrage die door u (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.
 • Eigen bijdrage onderprothese op implantaten: 10% van de totale kosten.
 • Eigen bijdrage bovenprothese op implantaten: 8% van de totale kosten.
 • Eigen bijdrage combinatie prothese op implantaten: 17% van de totale kosten.

 

Reparatie

 • Volledige prothese:

90% vergoeding vanuit de basisverzekering. Eigen bijdrage 10% van de totale kosten tot een maximum van € 45.

 • Partiële prothese:

wordt alleen geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de tandartsverzekering.

 • Implantaat prothese:

90% vergoeding vanuit de basisverzekering. Eigen bijdrage 10% van de totale kosten.

 

 

Rebasing

 • Volledige prothese:

90% vergoeding vanuit de basisverzekering. Eigen bijdrage 10% van de totale kosten tot een maximum van € 45.

 • Partiële prothese:

wordt alleen geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de tandartsverzekering.

 • Implantaat prothese:

90% vergoeding vanuit de basisverzekering. Eigen bijdrage 10% van de totale kosten.

 

 

Eigen risico

Bij vergoedingen vanuit de basisverzekering moet er wel rekening worden gehouden met het jaarlijks eigen risico. Het kan zijn dat de verzekeraar de eigen bijdrage en het volledig eigen risico of een deel ervan bij de verzekerde in rekening brengt.

 

 


Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.